fbpx

Warunki Gwarancji

W przypadku uszkodzenie pojazdu w okresie obowiązywania gwarancji należy postąpić w następujący sposób:

a) Niezwłocznie powiadomić wybrany oddział CarSPA wysyłając wiadomość na adresinfo@dev.car-spa.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, z krótkim opisem uszkodzenia lub usterki.b) CarSPA organizuje następnie oględziny samochodu w godzinach pracy wybranego przez klienta salonu CarSPA.
c) Jeżeli CarSPA akceptuje roszczenia, w porozumieniu z klientem wyznaczony zostaje termin naprawy uszkodzenia lub usterki.
d) Brak złożenia reklamacji w terminie 30 dni od wystąpienia usterki zwalnia CarSPA zwszelkiej odpowiedzialności prawnej.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

a) uszkodzenia spowodowanego w wyniku kolizji, aktu wandalizmu, jakiegokolwiek kontaktu z ogniem, opadów kwaśnego deszczu;
b) kontaktu zabezpieczonej powierzchni z barwnikami, farbami, wapnem i cementem;
c) odbarwienia lub inne defekty w wyniku wad produkcyjnych;
d) zabezpieczone powierzchnie zostały naruszone przez podmiot inny niż CarSPA lub zostały pokryte wszelkimi innymi produktami.