Co obejmuje serwis powłoki?

Podczas przeglądu powłoki oczyszcza się ją z nagromadzonych w jej porach osadów pochodzenia organicznego i nieorganicznego w procesie tzw. „odtykania” powłoki. W wielu przypadkach, oprócz wspomnianego oczyszczania powłoki aplikowana jest warstwa hydrofobowa, uzupełniająca ewentualne ubytki.