Czy folię ochronną można usunąć?

Zdecydowanie tak. Wewnętrzna strona folii pokryta jest opatentowanym, w pełni bezpiecznym medium wiążącym. Folię można usunąć bez negatywnych konsekwencji dla lakieru nawet po upływie kilku lat od jej nałożenia. Po jej usunięciu odsłonięty zostaje lakier w nienaruszonym stanie.