Harmonogram kontroli pojazdów

Dokonując corocznej inspekcji powłoki w salonach CarSPA długość gwarancji wynosi 7 lat.Coroczna inspekcja odbywa się w dowolnym salonie CarSPA, rozpoczynając 12 miesięcy od daty zabezpieczenia, a następnie co 12 kolejnych miesięcy.Powłoka ochroni zabezpieczoną powierzchnię w warunkach wymienionych poniżej. Jeśli zabezpieczone powierzchnie samochodów zostaną uszkodzone przez soki drzew, ptasie odchody, działanie obumarłych owadów, plamy ze smoły, lub szkodliwe promienie słoneczne UV, CarSPA zobowiązuje się naprawić lub wyczyści uszkodzony obszar bez kosztów dla właściciela, pod warunkiem, że właściciel utrzymuje pojazdu we właściwy sposób.