Toyota Hilux

Zakre prac:

  • Zmiana koloru folią Bruxsafol: CC 5013 Black Satin.